اخلاق مداری و تواضع شهید کاظمی در دیدار با سربازان

975
Published on 2 می, 2019 by

برخورد گرم و متواضعانه شهید کاظمی در دیدار با برادران مشغول به خدمت مقدس سربازی. سیمایی که ذره ای بلند بینی در آن دیده نمی شود. ای کاش تمامی مسئولان در هر پست و مقامی، سیمایی چنین بی ادعا و قلبی چنین بزرگ داشتند…

Category

Add your comment

Your email address will not be published.